Artboard 1icon_burger icon_checkmark icon_checkmark_red icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Socialpædagogerne Nordsjælland

Velkommen til vores hjemmeside, hvor du kan finde oplysninger om kredsen - og de overordnede rammer og målsætninger for vores arbejde.

Kontakt

Socialpædagogerne Nordsjælland
Telefon: 7248 6600
E-mail: nordsjaelland@sl.dk 
Sikkermail: sl_sikker_ns@sl.dk 

A-kassen: 7248 6010

Åbningstider

  1. Mandag kl 10:00 - 14:00
  2. Tirsdag kl 10:00 - 17:00
  3. Onsdag kl 10:00 - 14:00
  4. Torsdag kl 10:00 - 14:00
  5. Fredag kl 10:00 - 12:00

Adresse

Socialpædagogerne Nordsjælland
Østergade 6
3400 Hillerød

Aktuelt for dig som medlem

 

Socialpædagogerne Nordsjælland havde i år særlig fokus på familieplejerne i uge 4 og 5

Vi lagde ud med et fælles arrangement med de andre kredse på Sjælland. Her var der ca. 100 deltagere, som tog godt i mod arrangementet.

Se mere her

I kredsen holdt vi forskellige arrangementer, cafémøde med Bente Nielsen, tidligere anbragt barn, Åbent hus, Oplæg fra Janus center Seksuelt risiko adfærd, arbejdsplads besøg, hvor vi besøgte en familieplejer i Hillerød.

Et gennemgående træk på alle møderne var, at familieplejerne var glade for kredsens øgede opmærksomhed på deres arbejde.

Så selv om indsatsugerne er vel overstået, så vil vi stadig havde fokus på området. Vi har bl.a. opnået, at Socialpædagogernes materialer er tilgængelige på grundkurserne.

Vi vil forsat holde månedlige cafémøde med forskelligt indhold bl.a. Ingelise Arnsbjerg, Ergoterapeut med speciale i børn med sansemotoriske udfordringer, Bente Nielsen kommer igen til oktober med et nyt oplæg. 

 

Ledersektionens generalforsamling 2017  

Mandag den 27. marts
Kredskontoret, Østergade 6B, 3400 Hillerød

Generalforsamlingen indledes med et temaoplæg

Tema: Socialpædagogernes 7 nye Faglige Selskaber
v/ Socialfaglig konsulent Line Freja Rasmussen

Dagsorden:
Valg af dirigent
Beretning
Indkomne forslag
Fremtidigt arbejde
Valg af bestyrelse for en toårig periode (i ulige år)
Eventuelt

På ledersektionens vegne
Karen Holte
Kredsformand

Tilmelding senest den 23. marts 2017

Hovedstaden for Velfærd holder tillidsmandskonference

D. 17. maj om Velfærd og Ulighed i Virumhallerne, Geels plads 40, 2830 Virum.

Initiativet til dannelse af ”Hovedstaden for velfærd” er taget af LO Hovedstaden, FTF region Hovedstaden og de 2 organisationers tilknyttede medlemsorganisationer. Grundlaget og initiativet er sket i dialog med de øvrige LO Storbyer med sigte på at skabe lignede aktiviteter i de øvrige storbyer og med det mål at samle faglige folk i LO og FTF til et Regionalt tillidsmandsmøde i foråret 2017, samt et landsdækkende tillidsmandsmøde i efteråret 2017 for at fastsætte faglige krav til velfærd og stop for ulighed, som øger skellene i samfundet.

 

Invitation og program 

Tilmelding 

 

Velfærdsalliancen har brug for din hjælp

Socialpædagogerne Nordsjælland har valgt at bakke op om initiativet Velfærdsalliance.dk

Velfærdsalliance-DK er på mindre end et år blevet en folkebevægelse, der samler tusindvis af borgere, ansatte, fagforeninger, organisationer og foreninger over hele Danmark. Det fælles mål er at beskytte og bevare vores velfærdssamfund.

Kommunernes Landsforening holder kommunalt topmøde den 16. og 17. marts 2017. 

Kom til demonstration den 16. marts kl. 17.00 - 18.30 ved KL, Kommunernes Landsforening, Weidekampsgade 10, 2300 København S.

I kan læse mere om Velfærdsalliancen formål her.