Artboard 1icon_burger icon_checkmark icon_checkmark_red icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Socialpædagogerne Nordsjælland

Kontakt

Socialpædagogerne Nordsjælland
Telefon: 7248 6600
E-mail: nordsjaelland@sl.dk 
Sikkermail: sl_sikker_ns@sl.dk 

A-kassen: 7248 6010

Åbningstider

  1. Mandag kl 10:00 - 14:00
  2. Tirsdag kl 10:00 - 17:00
  3. Onsdag kl 10:00 - 14:00
  4. Torsdag kl 10:00 - 14:00
  5. Fredag kl 10:00 - 12:00

Adresse

Socialpædagogerne Nordsjælland
Østergade 6
3400 Hillerød

Aktuelt for dig som medlem

 

Socialpædagogerne Nordsjælland havde i år særlig fokus på familieplejerne i uge 4 og 5

Vi lagde ud med et fælles arrangement med de andre kredse på Sjælland. Her var der ca. 100 deltagere, som tog godt i mod arrangementet. Se mere her

http://sl.dk/maalgruppe/familieplejer/nyhedsbrev-for-familieplejere/januar-2017/svaert-at-vaere-sur-naar-man-hopper/

I kredsen holdt vi forskellige arrangementer, cafémøde med Bente Nielsen, tidligere anbragt barn, Åbent hus, Oplæg fra Janus center Seksuelt risiko adfærd, arbejdsplads besøg, hvor vi besøgte en familieplejer i Hillerød.

Et gennemgående træk på alle møderne var, at familieplejerne var glade for kredsens øgede opmærksomhed på deres arbejde.

Så selv om indsatsugerne er vel overstået, så vil vi stadig havde fokus på området. Vi har bl.a. opnået, at Socialpædagogernes materialer er tilgængelige på grundkurserne.

Vi vil forsat holde månedlige cafémøde med forskelligt indhold bl.a. Ingelise Arnsbjerg, Ergoterapeut med speciale i børn med sansemotoriske udfordringer, Bente Nielsen kommer igen til oktober med et nyt oplæg. 

Stort tillykke til prisbelønnet socialpædagogisk arbejdsplads i Kreds Nordsjælland

Årets Virksomhedscenter 2016 

Sølager Værksteder

Sølager Værksteder som ”Årets Virksomhedscenter 2016” af Halsnæs Kommune og Halsnæs Jobcenter. Virksomheden får prisen for sin særlige indsats for at hjælpe nogle af samfundets svageste borgere tilbage på fode og vise dem, at samfundet også har plads til dem og brug for dem.

Artikel om prisen

Stort tillykke til prisbelønnet socialpædagogisk arbejdsplads i Kreds Nordsjælland

Den Flyvende Gris 2016
– Danmarks Psykosociale Rehabiliteringspris  

Socialpsykiatrisk center Orion

Klip med prismodtagerne

Den Flyvende Gris – Danmarks Psykosociale Rehabiliteringspris uddeles til en person/gruppe eller en offentlig/privat organisation eller institution, der yder en særlig, nytænkende og bemærkelsesværdig indsats indenfor det psykosociale rehabiliteringsfelt. Prisen har til formål at rette fokus på psykosociale rehabiliteringsindsatser, som er gået foran i arbejdet og kan inspirere til kvalificering af feltet i Danmark.

Professionalitet og dømmekraft i social- og specialpædagogikken

Onsdag den 1. marts 2017
kl. 9:30 til 15:30.

Professionshøjskolen UCC,
Campus Carlsberg
Humletorvet 3, 1799 Kbh V

Professionshøjskolen UCC og Socialpædagogernes Landsforbund Storkøbenhavn og Nordsjælland inviterer medlemmer, undervisere, samarbejdspartnere, interessenter og studerende til konference om social- og specialpædagogik.

Konferencen sætter med overskriften ’Professionalitet og dømmekraft’ fokus på aktuelle tendenser inden for det social- og specialpædagogiske professionsfelt. Dagens oplægsholdere repræsenterer aktuel forskning fra universitets-, sektorforsknings- og professionshøjskoleverdenen i Danmark og Skandinavien samt viden og praksis fra den kommunale verden og et bredt udsnit af social- og specialpædagogiske professionsfelter.

Hele invitationen finder du her.