Artboard 1icon_burger icon_checkmark_red icon_checkmark icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Socialpædagogerne Nordsjælland

Velkommen til vores hjemmeside, hvor du kan finde oplysninger om kredsen - og de overordnede rammer og målsætninger for vores arbejde.

Kontakt

Socialpædagogerne Nordsjælland
Telefon: 7248 6600
E-mail: nordsjaelland@sl.dk 
Sikkermail: sl_sikker_ns@sl.dk 

Facebook

A-kassen: 7248 6010

Åbningstider

  1. Mandag kl 10:00 - 14:00
  2. Tirsdag kl 10:00 - 17:00
  3. Onsdag kl 10:00 - 14:00
  4. Torsdag kl 10:00 - 14:00
  5. Fredag kl 10:00 - 12:00

Adresse

Socialpædagogerne Nordsjælland
Østergade 6
3400 Hillerød

Aktuelt for dig som medlem

Faglige selskaber    

 

Fagligt selskab om marginaliserede og udsatte

Kredsrepræsentant
Der er pt ingen kredsrepræsentant i dette faglige selskab.

Arrangementer 
Der er ingen aktuelle arrangementer

  Fagligt selskab om voksne med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser i boenheder

Kredsrepræsentant
Marianne Manley, Bofællesskabet Langkærgård, Furesø Kommune.

Arrangementer
16. januar 2018 Tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse - kend den nye lov  

  Fagligt selskab om mennesker med sindslidelser

Kredsrepræsentant
Lars Andersen, Team Støtte Kontakt Socialpsykiatrien, Gribskov Kommune.

Arrangementer
30. november 2017 Den motiverende samtale  
  Fagligt selskab om udsatte børn og unge

Kredsrepræsentant
Vibeke Koch Brandt, Center for særlig social indsats, Helsingør Kommune.

Arrangementer
Der er ingen aktuelle arrangementer
  Fagligt selskab om Uddannelse, beskæftigelse og aktivitetstilbud
Opstart nov/dec 2017

Kredsrepræsentant
Kamille Ryle, Dag- og Botilbud Gefion, Rudersdal Kommune.

Arrangementer
Der er ingen aktuelle arrangementer
  Fagligt selskab om Mennesker med kognitive og kommunikative funktionsnedsættelser
Opstart feb/mar 2018

Kredsrepræsentant
Der er pt ingen kredsrepræsentant i dette faglige selskab.

Arrangementer
Der er ingen aktuelle arrangementer

 

 

 

”Det nødvendige opgør med dårligt arbejdsmiljø og stress” 

Onsdag den 1. november 2017 kl. 16 – 19
Sted: UCC, Carlsbergvej 14, Hillerød

Arrangementet blev holdt som optakt til det kommende kommunal og regionsvalg den 21. november 2017.

Her var der først være et indledende oplæg med psykolog Nadja U. Prætorius. Hun vil give sit bud på et opgør med konkurrencestatens markedsgørelse af mennesker og menneskelige relationer indenfor social- og sundhedsområdet og i uddannelsessystemet.

Efterfølgende var der paneldebat med formanden for Socialpolitisk Forening, Knud Aarup, samt lokale politikkere i kredsens kommuner.

Plancher fra arrangementet
Knud Aarup  

 Tilbud til dig fra din A-KASSE

Temamøder som du frit kan tilmelde dig som medlem af Socialpædagogernes a-kasse.

Temamøderne er for alle medlemmer – også dem i arbejde.

Find tilbuddene i Netkassen.dk under Book et møde eller en samtale

Se oversigten over temamøderne her

SØRG FOR AT TILMELDE DIG I GOD TID INDEN MØDEDAGEN

Kursussporet er socialpædagogernes portal, der gør det muligt at søge i det enorme udbud af efter- og videreuddannelse. Der er tale om en vejviser, ikke en blåstempling.

På Kursussporet kan du lave en fritekstsøgning på fx "autisme", "stofmisbrug" eller "neuropædagogik" og få en oversigt over stort set alle de kurser, der bliver afholdt om emnet, i såvel offentligt som privat regi.

Efterfølgende kan du afgrænse din søgning, og fx få de kurser frem, der passer til en bestemt pris eller afholdes på et bestemt sted. 

Det er computeren, der søger på en helt masse hjemmesider og samler informationen i Kursussporet, så det er ikke 100 procent sikkert, at alt kommer med. Vi har ikke vurderet kursernes kvalitet. Men det er en service for medlemmerne, da det tidligere har været meget svært at skaffe et overblik over de kurser, der udbydes.

Kursussporet er et supplement til Undervisningsministeriets "Uddannelsesguiden", der kun kan bruges til at søge efter uddannelse inden for det offentlige system.