Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Socialpædagogerne Nordsjælland

Kontakt

Socialpædagogerne Nordsjælland
Telefon: 7248 6600
E-mail: nordsjaelland@sl.dk 
Sikkermail: sl_sikker_ns@sl.dk 

Følg os på facebook

Mit SL


A-kassen: 7248 6010
Medlemsafdeling: 7248 6030
Efterløn: 7248 6020
Arbejdsskade: 7248 6040

Åbningstider

  1. Mandag kl 10:00 - 14:00
  2. Tirsdag kl 10:00 - 17:00
  3. Onsdag kl 10:00 - 14:00
  4. Torsdag kl 10:00 - 14:00
  5. Fredag kl 10:00 - 12:00

Adresse

Socialpædagogerne Nordsjælland
Roskildevej 10B, st.
3400 Hillerød

Generalforsamling torsdag den 12. oktober 2023


Generalforsamlingen skal diskutere det arbejde vi hár udført, og hvilke prioriteringer vi skal have i den kommende generalforsamlingsperiode.


Vi skal vælge kredsformand, hovedbestyrelsesmedlem, kredsnæstformand, kredskasserer, og kredsbestyrelse.
Og forbundsformand Benny Andersen deltager, og stiller op til spørgsmål & debat.

Vi glæder os til at se jer!

Hent alt generalforsamlingsmaterialet her!


Program for dagen:

Kl. 16.30 - 17.00    Indskrivning
KL. 17.00-18.00     Middag
Kl. 18.00 - 21.30    Generalforsamling

Kalender 2024

Så er papirversionen kommet, men der er desværre en trykfejl i Socialpædagogen nr. 9.

Vi sender ikke kalenderen ud som det fremgår, men du kan få den på følgende måder:

  • Du kan hente kalenderen på kredskontoret. Gerne efter aftale eller i telefonåbningstiden
  • Du kan få kalenderen til et af vores arrangementer f.eks. til årets generalforsamling den 12. oktober eller til medlemsmødet den 1. november
  • Du kan få en kalender udleveret via din tillidsrepræsentant

Aktuelt for dig som medlem i Kreds Nordsjælland

Kommentar til budgetforliget i Region Hovedstaden for psykiatrien

En række partier har den 7. september 2023 indgået forlig om budgettet for 2024 i Region Hovedstaden.

Budgetforliget er meget stramt, og vil bl.a. betyde ”omstillinger”, hvilket betyder besparelser på op mod 200 mio. kr. rundt omkring på hospitaler m.m. Det skyldes den økonomiaftale der er lavet med staten, hvor der ikke blev givet midler nok til regionerne, til at kunne dække de udgifter der er.

Politikerne har skærmet psykiatrien for nogle af de nedskæringer der ville have ramt området. Halvdelen er de bebudede omstillinger på 25 mio. næste år er fjernet.

Det betyder desværre, at der stadig er ”omstillinger” for 13 mio. kr. i 2024. Det betyder ringere forhold for ansatte og patienter og ringere hjælp til mennesker med psykiske lidelser.
Samtidig er det bekymrende, hvis omsorg og nærvær i psykiatrien overtages af frivillige hænder. Det sker i en situation, hvor psykiatrien er hårdt presset, og hvor vi i sommer oplevede endnu et tragisk drab , denne gang i retspsykiatrien i Glostrup.

Budgetforliget anerkender den utryghed vi som ansatte kan føle ved at arbejde i psykiatrien, og der er sat midler af til at skabe mere tryghed. Det er godt, at medarbejderne inddrages i at lave en handlingsplan for øget tryghed. Vi forventer også, at de forslag der kommer fra vores kollegaer bliver fulgt. Det er medarbejderne i psykiatrien, som ved hvor skoen trykker. Sikkerheden øges ikke nødvendigvis af at sætte alle pengene af til metaldetektorer!

Budgettet for Region Hovedstaden i 2024 betyder ikke et løft for psykiatrien- tværtimod. Det skyldes i høj grad en alt for lille økonomisk ramme fra regeringens side.


Thomas Svendsen og Rita Slangerup

Næstformænd for Socialpædagogerne i Nordsjælland og Socialpædagogerne Storkøbenhavn

Medlemsmøde

1. november 2023
Unge stemmer fra virkeligheden i en verden, der kan være svær at begå sig i.

Få indblik i to unge menneskers liv med psykiske udfordringer/sygdom tæt inde på livet og hvordan det er at få hjælp af ”systemet”.

Arrangementet afholdes hos KP Hillerød
Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød

PROGRAM
16.00-17.15 Nadja
17.15-17.35 pause
17.35-18.50 Sara
19.00 Tak for i dag

Tilmeldingsfrist 20.10.23
Tilmeld dig her

Løntjek

Kan du gennemskue din lønseddel?

- har du brug for et løntjek?
- er du i tvivl om, om din løn er rigtig sammensat?
- kan du holde styr på din arbejdstid, særydelser og afspadsering?

Du er altid velkommen til at kontakte os og få en aftale om et løntjek.

Vi kommer gerne ud på din arbejdsplads og laver et løntjek for dig og dine kolleger.

Som forberedelse kan du bruge 10 minutter på at se disse to videoer, som guider dig til, hvordan du tjekker din lønseddel.
Silkeborg Løn   
KMD Løn

Video: Forstå din lønseddel (sl.dk)

Arrangementer for Familieplejere

Styregruppen har fået sammensat et program for 2023.

Vi er derfor rigtige glade for at kunne præsentere jer for dette program.
Årshjul 2023

DEBAT: Hvorfor lukker Familiehuset?

Af Lene Ek Christensen, Kredsformand Socialpædagogerne, Nordsjælland
Læs debatindlægget på sn.dk

Til dig der er tillidsvalgt i Kreds Nordsjælland

Udlæg og kørselsgodtgørelse

Har du deltaget på et arrangement hos socialpædagogerne hvor du kan få kørselsgodtgørelse og refunderet dine udlæg kan du finde din afregning her. Du skal logge på med MitID, så hav dette klar.
Gå til afregning i Mit SL