Artboard 1icon_burger icon_checkmark icon_checkmark_red icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Socialpædagogerne Nordsjælland

Velkommen til vores hjemmeside. Vi håber, at du vil finde svar på dine spørgsmål. Du er naturligvis også velkommen til at ringe til os.

Kontakt

Socialpædagogerne Nordsjælland
Telefon: 7248 6600
E-mail: nordsjaelland@sl.dk 
Sikkermail: sl_sikker_ns@sl.dk 

Følg os på facebook

Medlemsportalen  A-kassen: 7248 6010
Medlemsafdeling: 7248 6030
Efterløn: 7248 6020
Arbejdsskade: 7248 6040

Åbningstider

  1. Mandag kl 10:00 - 14:00
  2. Tirsdag kl 10:00 - 17:00
  3. Onsdag kl 10:00 - 14:00
  4. Torsdag kl 10:00 - 14:00
  5. Fredag kl 10:00 - 12:00

Adresse

Socialpædagogerne Nordsjælland
Roskildevej 10B, st.
3400 Hillerød

Vi har i kreds Nordsjælland måtte træffe en utroligt svær beslutning.
Det er med stor skuffelse og ærgrelse at vi i kredsbestyrelsen har måtte beslutte at aflyse generalforsamlingen, som vi skulle afholde torsdag den 17. september 2020.

Hovedtemaet var debat og udtagelse af krav til overenskomst 21. Vi holder i stedet et digitalt medlemsmøde, hvor vi vil forsøge at gennemføre en proces, hvor det er muligt at komme med ideer til det der kan arbejdes videre med til overenskomstforhandlingerne i 2021. Vi vil også forsøge, om det er muligt at prioritere i de ting der kommer i spil, så vi ved hvad I som medlemmer ønsker at prioritere højest.

Tilmeld dig det digitale medlemsmøde, hvis du ønsker at deltage i debatten og komme med ønsker til OK21.
Mødet finder sted den 17. september 2020 kl. 15.30-17.30. Du får inden mødet tilsendt et link, som du skal bruge til at deltage i mødet.

Dette gælder også selvom du allerede har været tilmeldt generalforsamlingen!

Tilmelding senest kl. 15 den 17. september 2020    

Obs!

Generalforsamling og OK21

Vi har i kreds Nordsjælland måtte træffe en utroligt svær beslutning.
Det er med stor skuffelse og ærgrelse at vi i kredsbestyrelsen har måtte beslutte at aflyse generalforsamlingen, som vi skulle afholde torsdag den 17. september 2020.

Hovedtemaet var debat og udtagelse af krav til overenskomst 21. Vi holder i stedet et digitalt medlemsmøde, hvor vi vil forsøge at gennemføre en proces, hvor det er muligt at komme med ideer til det der kan arbejdes videre med til overenskomstforhandlingerne i 2021. Vi vil også forsøge, om det er muligt at prioritere i de ting der kommer i spil, så vi ved hvad I som medlemmer ønsker at prioritere højest.

Tilmeld dig det digitale medlemsmøde, hvis du ønsker at deltage i debatten og komme med ønsker til OK21.
Mødet finder sted den 17. september 2020 kl. 15.30-17.30. Du får inden mødet tilsendt et link, som du skal bruge til at deltage i mødet.

Dette gælder også selvom du allerede har været tilmeldt generalforsamlingen!

Tilmelding senest kl. 15 den 17. september 2020    

Spørgsmål

Har du spørgsmål, der handler om, hvordan du skal forholde dig som ansat i forbindelse med coronavirus, skal du kontakte din leder. Det gælder både spørgsmål om smitterisiko, karantæne, borgernes situation, ferie mv. Det er din arbejdsgiver, der kan give svar på, hvordan du skal forholde dig i netop din arbejdssituation.

Hvis du har spørgsmål af mere generel karakter om coronavirus, kan du finde svar her på sl.dk, hos Sundhedsstyrelsen eller via den fælles myndighedshotline: 7020 0233.

 

Til dig som TR

Hvis der på din arbejdsplads er behov for at lave aftaler, der ligger udenfor gældende arbejdstidsregler, skal du kontakte kredskontoret.
Aktuelt for dig som medlemSommerpakke til aktiviteter for borgere på botilbud

Regeringen har sammen med Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det konservative Folkeparti og Alternativet indgået aftale om en sommerpakke, som har til formål at stimulere den danske økonomi.
I den er også afsat 20 mio til dagsture og aktiviteter for borgere på socialpsykiatriske og andre botilbud:

”Borgere på socialpsykiatriske botilbud og andre botilbud har i perioden med COVID-19 oplevet, at hverdagen er ændret på mange måder, bl.a. i form af færre besøg og mindre socialt samvær. De mange forandringer kan skabe utryghed, og den manglende sociale kontakt kan påvirke borgernes trivsel og livskvalitet negativt.

Der gives derfor støtte til, at beboere på socialpsykiatriske botilbud og andre botilbud kan tage på dagsture, ligesom der kan tilrettelægges andre udendørs sociale aktiviteter henover sommeren og resten af 2020. Kommunerne kan med fordel samarbejde med lokale frivillige foreninger og organisationer om at tilrettelægge dagsturene/aktiviteterne.

Der afsættes 20 mio. kr. til initiativet i 2020.”

Denne del af sommerpakken giver altså støtte til dagsture eller andre sociale udendørs aktiviteter for beboere på socialpsykiatriske og andre botilbud – ikke bare henover, men også i resten af 2020.
Pengene skal gå til at dække de udgifter, der vil være forbundet med botilbuddets dagsture og aktiviteter. Det er fx transport, bespisning og entrebilletter, men kan også være til ekstra personaleressourcer, hvis det er påkrævet for at gennemføre turen.

Pengene bliver fordelt blandt kommunerne via bloktilskud, så hiv fat i din leder eller forvaltning for mere viden og aftale om netop din arbejdskommunes økonomiske ramme og  præcise kriterier for brug af støtten.

Se mere her.

 

 
 

Til dig der er tillidsvalgt

Udlæg og kørselsgodtgørelse

Har du deltaget på et arrangement hos socialpædagogerne hvor du kan få kørselsgodtgørelse og refunderet dine udlæg kan du finde din afregning her. Du skal logge på med NemId, så hav dette klar.
Gå til afregning