Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Leder

Socialpædagogerne har brug for lederne og mellemlederne, og de har brug for Socialpædagogerne. Læs mere om arbejdet i kreds Nordsjælland.

 

Er du leder, mellemleder eller forstander på en socialpædagogisk arbejdsplads har vi samlet information til dig her:


Ledersektionen Nordsjælland


Det arbejder Ledersektionen med i 2021-2022

Der er blevet evalueret på SL´s lederplatform. Dvs. muligheden for at finde relevante oplysninger af ledelsesmæssig karakter, samt få sparring på konkrete ledelsesmæssige udfordringer.

Vi vil fortsat forsøge at sætte dette emne på dagsordenen i Landslederudvalget, da vi mener, at her er der stadig et udviklingspotentiale.

Vores faglighed bliver stadig udfordret af det sundhedsfaglige paradigme, og selv om tilbagemeldingerne lyder på en bedre samarbejde på tværs af faglighederne og med sundhedsstyrelsen, vil vi i det kommende år stadig have fokus på at lederne får mulighed for at holde fast i kerneydelsen.

Ligelønsdebatten har også været på dagsordenen i et ledelsesperspektiv, da en undersøgelse viste at der lokalt var endog meget store forskelle på mænds og kvinders løndannelse over tid, og ikke altid som forventet til fordel for mændene. I 2021 vil vi være nysgerrige på årsagssammenhænge og følge udviklingen i vores egen kreds.

I Ledersektionen vil vi i 2022 arbejde med, at oprette muligheder for netværksdannelse for ledere, særligt for de nye ledere. Vi har derfor valgt temaer og sat god tid af på 4 fyraftensarrangementer, for at få fokus på erfaringsudveksling.

4 gange i 2022 afholder ledersektionen i Socialpædagogerne Nordsjælland netværksmøder for ledere og mellemledere. Netværksmøderne er for både nye og erfarne ledere på offentlige og private arbejdspladser. Det er et netværk, hvor der er mulighed for at sparre med andre ledere om det I hver især er optaget af og ønsker at snakke om.

Kom og vær med til at præge netværket og finde temaer, der kan drøftes til netværksmøderne. Temaerne kan f.eks. være, ledernes arbejdsvilkår, lederfaglighed, hvor finder vi socialpædagogiske ledertalenter og meget mere. Alt er muligt og helt ok at bringe i spil.

På første møde den 28. februar 2022 kan du høre om, hvad man kan få ud af faglige netværk, hvad du som leder kan bruge din fagforening til og du kommer til at høre om ledersektionens bestyrelsesmedlemmer og arbejde. Og så kommer du til at møde andre ledere, med samme type arbejde som dig.

Vi mødes:

Den  28. februar 2022

Den 30. maj 2022

Den 26. september 2022

Den 28. november 2022

Alle dage i tidsrummet kl. 15.00-17.00

Alle netværksmøderne holdes på Socialpædagogerne Nordsjællands kredskontor, Roskildevej 10 B, 3400 Hillerød

Du behøver ikke tilmelde dig—bare mød op!

Der vil være kaffe, kage og frisk frugt på mødet.


Vi vil også slå et slag for, at I allerede nu, booker den 15. november 2022 i jeres kalender, hvor vi afholder en en-dages lederkonference i København for ledere, med temaer som er aktuelle og som vedrører ledere. Vi håber så mange som muligt fra kredsen vil deltage.

Den 23. marts 2022 kl. 15.00-17.30 holder vi ledernes årsmøde i Socialpædagogerne Nordsjælland og her har Juridisk konsulent Troels Petersen fra SL sagt ja tak til at komme og holde et oplæg for lederne om netop lederes ret og pligt i forhold vil varetagelse af ledelsesmæssige funktioner i arbejdet. Også her vil der være mulighed for at udveksle erfaringer og høre om, hvordan andre har håndteret de mange gråzoner og svære samtaler, der kan være i den forbindelse, ud over de mere objektive retningslinjer, tidsfrister m.m.
Vi håber at se rigtig mange af jer denne dag.

Ledersektionens bestyrelse

   

Formand for Ledersektionen
Jannik Møller, Hillerød Kommune

     Michael Hannberg, Privat område
     Pia Enemark, Frederikssund Kommune
    Anni Risager Svensson, Frederikssund Kommune
    Allan Vilhelmsen, Rudersdal Kommune
    Betina Buch-Hansen, privat område
  Lene Ek Christensen, Kredsformand