Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Leder

Socialpædagogerne har brug for lederne og mellemlederne, og de har brug for Socialpædagogerne. Læs mere om arbejdet i kreds Nordsjælland.

 

Er du leder, mellemleder eller forstander på en socialpædagogisk arbejdsplads har vi samlet information til dig her:


Ledersektionen Nordsjælland


Det arbejder Ledersektionen med i 2021-2022

Der er blevet evalueret på SL´s lederplatform. Dvs. muligheden for at finde relevante oplysninger af ledelsesmæssig karakter, samt få sparring på konkrete ledelsesmæssige udfordringer.

Vi vil fortsat forsøge at sætte dette emne på dagsordenen i Landslederudvalget, da vi mener, at her er der stadig et udviklingspotentiale.

Vores faglighed bliver stadig udfordret af det sundhedsfaglige paradigme, og selv om tilbagemeldingerne lyder på en bedre samarbejde på tværs af faglighederne og med sundhedsstyrelsen, vil vi i det kommende år stadig have fokus på at lederne får mulighed for at holde fast i kerneydelsen.

Ligelønsdebatten har også været på dagsordenen i et ledelsesperspektiv, da en undersøgelse viste at der lokalt var endog meget store forskelle på mænds og kvinders løndannelse over tid, og ikke altid som forventet til fordel for mændene. I 2021 vil vi være nysgerrige på årsagssammenhænge og følge udviklingen i vores egen kreds.

I 2021 vil vi også fortsat have fokus på at få de private opholdssteder m.m. ind under overenskomsten, vi er overbeviste om at det vil være til gavn for ledelse og medarbejdere såvel som borgerne.

Lederkonferencen i 2021 bliver afholdt den 23. – 24. september under temaet ”Socialpædagogisk arbejde kræver socialpædagogiske kompetencer”, vi håber at mange af kredsens ledere vil deltage og få udfordret deres ledelsesfaglighed.

Ledersektionens bestyrelse

   

Formand for Ledersektionen
Jannik Møller, Hillerød Kommune

     Michael Hannberg, Privat område
     Pia Enemark, Frederikssund Kommune
    Anni Risager Svensson, Frederikssund Kommune
    Allan Vilhelmsen, Rudersdal Kommune
    Betina Buch-Hansen, privat område
  Lene Ek Christensen, Kredsformand