Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Leder

Socialpædagogerne har brug for lederne og mellemlederne, og de har brug for Socialpædagogerne. Læs mere om arbejdet i kreds Nordsjælland.

 

Er du leder, mellemleder eller forstander på en socialpædagogisk arbejdsplads har vi samlet information til dig her:


Ledersektionen Nordsjælland

Det arbejder Ledersektionen med i 2019-2020   
Vi vil i kredsens ledersektion fortsat støtte op omkring lederdeltagelsen i TRIO-samarbejdet, ved at holde fokus på samarbejdet mellem ledere og tillidsvalgte.

Vi har ikke besluttet om eller hvor mange fyraftensmøder vi vil afholde i det kommende år, men vi vil have et stærkt fokus på kvalitet og aktualitet for at sikre tilslutning til aktiviteten. Medlemsønsker er som sædvanligt særdeles kærkomne.

Vi er også blevet opmærksomme på at aktiviteter og andre informationer til ledere på sl.dk ikke altid har været opdaterede og retvisende. Den kommende bestyrelse vil arbejde på at sikre at informationer i almindelighed, men aktiviteter i særdeleshed er opdaterede.

Socialpædagogernes landsdækkende ledersektion holder landsmøde d. 22. maj i Fredericia, hvor de lokale ledersektioner kan deltage i erfaringsudveksling, koordinering og udvikling af lederpolitik og lederfaglige spørgsmål.

Det er også i 2019, at der den 19. og 20. september var lederkonference i Nyborg, og vi deltog fra kredsen og fik styrket både vores ledelseskompetencer og vores netværk med andre ledere inden for socialpædagogikken.
Ledersektionens bestyrelse

   

Formand for Ledersektionen
Jannik Møller, Hillerød Kommune

     Michael Hannberg, Privat område
     Pia Enemark, Frederikssund Kommune
     Anni Risager Svensson, Frederikssund Kommune
  Lene Ek Christensen, Kredsformand