Menu

Leder

Socialpædagogerne har brug for lederne og mellemlederne, og de har brug for Socialpædagogerne. Læs mere om arbejdet i kreds Nordsjælland.

Socialpædagogerne iværksætter nu en ny platform for forbundets lederarbejde. Det betyder nye måder at servicere og organisere forbundets ledermedlemmer. Konkret kommer det blandt andet til at betyde, at

  • Forbundets Lederlandsudvalg vælges fremover via den lokale ledersektion.  Senest den 31. marts 2014 skal de lokale ledersektioner have udpeget en repræsentant til det centrale landsudvalg
  • Det næste landsmøde afholdes den 14. maj 2014, hvor det siddende landsudvalg afleverer stafetten videre til det nye udvalg. Deltagerne på landsmøderne er fremover udelukkende de lokale ledersektioner, kredsformændene og forretningsudvalget.
  • Lederkonferencen flyttes til efteråret. Hvert andet år skal den afholdes lokalt. I 2014 afholdes lederkonferencerne som regionale konferencer.
  • Samtlige kredse vil servicedeklarere organiseringen af det lokale lederarbejde og kredsens service til lederne, herunder hvem og hvordan der forhandles løn for mellemlederne  
  • De nye ledere skal bydes velkommen af kredsene.
  • Mellemledere får mulighed for at få foretaget en central juridisk vurdering af en eventuel sag vedr. egne ansættelsesforhold.

Hele tiltaget skal give os en stærkere sammenhæng mellem forbundet og lederne og forstærke den enkelte leders oplevelse af Socialpædagogerne som det naturlige valg af faglig organisation. Vi vil gerne beholde alle vores ledere og mellemledere, vi vil gerne rekruttere flere – og vi vil gøre dem opmærksom på, at vi har en vifte af services til dem! Den vifte indeholder allerede: Et månedligt nyhedsbrev målrettet socialpædagogiske ledere, lønforsikring, magasinet Offentlig Ledelse og "Lederlinjen", hvor lederne gratis, og anonymt, kan få 5 timers coaching hos en erhvervspsykolog.

Er du leder, mellemleder eller forstander på en socialpædagogisk arbejdsplads har vi samlet information til dig her:

 

Dårlig ledelse kan man dø af  

Ledelse er samspil – lyt til medarbejderne og tål kritik. Det var arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensens budskab til de socialpædagogiske ledere, da han i starten af december holdt oplæg på region Hovedstadens lokale lederkonference om emnet Arbejdsmiljø – set i et lederperspektiv. 

http://sl.dk/nyt/nyheder/2016/december/daarlig-ledelse-kan-man-doe-af/
Ledersektionen

Invitation til regional lederkonference

Invitation til Årsmøde 2018 i Ledersektionen

 


Ledersektionens bestyrelse

   

Formand for Ledersektionen
Jannik Møller, Hillerød Kommune

     Michael Hannberg, Privat område
     Pia Enemark, Frederikssund Kommune
     Anni Risager Svensson, Frederikssund Kommune
  Karen Holte, Kredsformand