Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Familieplejer

Socialpædagogerne arbejder for at sætte familieplejernes arbejdsvilkår på den politiske dagsorden. Vi kæmper for, at familieplejernes vigtige arbejde får den anerkendelse, det fortjener. Læs mere om arbejdet i kreds Nordsjælland.

Familieplejearbejde er vigtigt. Man er betroet den opgave at hjælpe og støtte nogle meget udsatte børn og unge. Arbejdet er spændende og krævende, og det involverer en selv og ens familie på et meget personligt plan.

Man skal med sin familie danne ramme for anbragte børn, der kan have meget svære problemer, og som kræver megen støtte og omsorg i hverdagen. Samtidig skal man samarbejde konstruktivt med børnenes biologiske familie.

Desuden skal man samarbejde med en lang række offentlige myndigheder og institutioner, både i anbringende kommune og i ens egen kommune. Samarbejdet omfatter også, at man selv skal forhandle løn og andre økonomiske forhold. 

Ramme for den lokale organisering af familieplejerne "Familieplejerne i Socialpædagogerne kreds Nordsjælland"

I kredsen holder vi cafemøder for familieplejere 10 gange årligt. Møderne afholdes den første onsdag i hver måned kl. 10-12 (juli måned undtaget).
Se datoer og andre arrangementer.

Møderne planlægges løbende af det lokale familieplejerudvalg. Temaerne kan tage afsæt i oplægsholder udefra, undervisning eller input/orientering fra fagforeningen og a-kassen.

Du kan få stor indflydelse på indholdet af møderne.
Alle forslag er velkomne!

Det kan SL gøre for familieplejerne

 • Familieplejeudvalget i Socialpædagogerne Nordsjælland arbejder for at forbedre familieplejernes forhold - med det langsigtede mål at opnå overenskomst med pension for familieplejere
 • vi giver råd og vejledning i forbindelse med anbringelse i familiepleje
 • bistår ved forhandlinger om kontraktindgåelse, og vejleder om, hvilke forhold man bør få med i kontrakten
 • hjælper ved sager om arbejdssskader
 • afholder medlemsmøder, forhandlerkurser, den årlige familieplejedag i begyndelsen af september
 • Familieplejeudvalget arbejder for forbedringer i familieplejernes arbejdsbetingelser.

Vi ønsker:

 • obligatoriske intro-kurser til nye familieplejere
 • kurser betalt af arbejdsgiveren
 • sikkerhed for aflastning, når det er nødvendigt
 • supervision
 • arbejdsmiljølovens beskyttelsesregler tillempet familieplejeområdet

Familieplejere i akasse  

Familieplejere kan optages i SL’s A-kasse, når:

 • Der er indgået skriftlig kontrakt
 • Lønnen er indkomstskattepligtig
 • Du er omfattet af lov om ATP, ferieloven, sygedagpengeloven og lov om arbejdsskadeforsikring

Såfremt du har din hovedbeskæftigelse ved andet arbejde, og derved er medlem af en anden faglig organisation og akasse, kan du blive medlem af SL som familieplejer/bierhverv, se under kontingenttyper. 

Familieplejeudvalget  

Kredsens familieplejerudvalg består af 3-5 familieplejere, som er valgt på årsmødet i kredsen. Udvalget følger, hvad der rører sig fagligt og politisk indenfor familieplejeområdet. Udvalgets arbejde defineres ud fra medlemmernes behov og ønsker.

Kredsen har i 2016 valgt følgende til kredsens styregruppe for familieplejere.

 • Bodil Dichow, repræsentant i Landsudvalget
 • Lotte Stæhr
 • Dorthe Lisemose
 • Kirsten Jørgensen
 • Iben Bohr
 • Anna-Kari Eidesgaard Thomsen
 • Inge Holmgård Larsen, Faglig konsulent, kredskontoret
 • Thomas Svendsen, Faglig sekretær, kredskontoret

Hvis du har brug for at vide mere om dine vilkår som familieplejer, kan du finde det her

Finder du ikke svar på dine spørgsmål, så kan du ringe til os på telefon 7248 6600 eller kontakte os via mail: nordsjaelland@sl.dk

KONTAKT  
Thomas Svendsen
Faglig sekretær,
Socialpædagogerne Nordsjælland
Tlf. 7248 6600
Mail: nordsjælland@sl.dk

LÆS MERE
Familieplejernes Landsudvalg 
Familieplejernes landskonferencer