Menu

Seniorsektion

P.E.N. er BUPL og Socialpædagogerne Nordsjællands sektion for pensionister og efterlønnere.

Sektionens formål er at arrangere kulturelle, sociale og faglige aktiviteter for medlemmerne, og at medvirke til at fastholde de to fagforeningers historie. 

P.E.Ns bestyrelse består af seks medlemmer fra BUPL, tre medlemmer fra Socialpædagogerne og to fagforeningsrepræsentanter.  


Kære alle medlemmer - pensionister og efterlønnere
Den hedeste sommer i mands minde har vi oplevet og dertil et langt smukt efterår. Når dette blad er i din postkasse, er vi godt på vej ind i det nye år.
Vi vil igen kunne få nye spændende oplevelser.

Det vil blandt andet handle om BORGEN. Derfra hvor demokratiet gerne skal have sit udspring.

Men vi begynder med en tur til Arbejdermuseet.

På årsmødet har vi indbudt et folketingsmedlem til at fortælle om arbejdet i Folketinget.

I april tager vi turen til Folketinget med en rundvisning.

Efteråret er også ved at være planlagt, herunder den årlige rejse, der går til Gotland. Tilmeld dig nu!
Detaljerede oplysninger om planerne kan du læse inde i bladet og husk, at du er velkommen til at ringe til en turansvarlig eller en anden i ledelsen.

BUPL og SL Nordsjælland.

Med hilsen og godt nytår p.v.a. ledelsen Jytte Jepsen

P.E.N.s bestyrelse     

Ramme for den lokale organisering af pensionister og efterlønsmodtagere i Socialpædagogerne Nordsjælland  

Du skal være pensionist eller efterlønner og medlem af Socialpædagogerne eller BUPL for at kunne deltage i aktiviteterne.   

TILMELDING   

Ønsker du at deltage i en eller flere ture/arrangementer skal du tilmelde dig på hjemmesiden, e-mail eller telefon.

Tilmelding arrangementer  

Betaling sker ved indbetaling af beløbet på BUPL´s konto i Lån & Spar reg.nr. 0400 kontonr.4021624204
Betaling på netbank: HUSK NAVN og at beløbet er til PEN

Din tilmelding er først godkendt, når P.E.N. har modtaget beløbet.

Tilbagemelding foretages kun ved overtegning.
Ved afbud senest 14 dage før eller ved overtegning returneres beløbet. Se tilmelding/betalingsfrist ved arrangementerne.

Har du spørgsmål – kontakt da venligst en turansvarlig.