Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Generalforsamling

Generalforsamling 2023 bliver holdt den 12. oktober 2023

Generalforsamlingen skal diskutere det arbejde vi hár udført, og hvilke prioriteringer vi skal have i den kommende generalforsamlingsperiode.

Vi skal vælge kredsformand, hovedbestyrelsesmedlem, kredsnæstformand, kredskasserer, og kredsbestyrelse.
Og forbundsformand Benny Andersen deltager, og stiller op til spørgsmål & debat.

Vi glæder os til at se jer!

Dagsorden 

1) Velkomst og formalia
-Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg

2) Kredsbestyrelsens beretning 
v/formand Lene Ek Christensen
Derefter debat

3) Regnskab for 2022
V/kasserer Thomas Svendsen

4) Indkomne forslag

5) Fremtidigt arbejde
Forslag fra Kredsbestyrelsen

6) Budget for 2024
Forslag fra Kredsbestyrelsen

7) Valg
Kredsformand
HB-medlem
Kredsnæstformand
Kredskasserer
Kredsbestyrelse og suppleanter
Kritisk revisor

8) Eventuelt

Her finder du de dokumenter, kredsbestyrelsen har lavet til generalforsamlingen 2023

Samlet materiale

Forretningsorden
Skriftlig beretning
Fakta om kredsen
Fremtidigt arbejde
Indkomne forslag
Regnskab 2022 og budget 2024