Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Generalforsamling

Generalforsamling 2022 bliver holdt den 21. september 2022

Generalforsamling 2022

Onsdag d. 21.09.2022 kl. 15.00-20.00

Indskrivning fra kl. 14.30

Generalforsamlingen afholdes på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød

Dagsorden

1) Valg af dirigent(er)

2) Valg af referent(er)

3) Valg af stemmetællere

4) Indkomne forslag

Program

 • Velkomst Lene Ek Christensen
 • Valg af dirigent og Formalia
 • Valg af referent
 • Seneste nyt fra Kredsen v/Lene Ek Christensen
 • Regnskab 2021 og budget 2023 v/Thomas Svendsen
 • Hilsningstale Forbundsformand Benny Andersen
 • Indkomne forslag til kredsen
 • Pause cirka kl. 16.15-16.30
 • Oplæg Hvad forskellige generationer er drevet af i forhold til at være på arbejdsmarkedet” ved Andreas von der Recke. Hvordan bliver andre bl.a. unge interesserede i det socialpædagogiske fag og uddannelse og ønsker at uddanne sig og arbejde indenfor området. Og for vi som kolleger vi kan blive bedre til at møde de unge og være attraktive for unge, skal vi høre om hvad det er de unger er drevet af og optaget af, når de søger uddannelse og arbejde
 • Pause cirka kl. 17.30-17.45
 • Beslutningspapirer fra kongressen: Arbejde med kongressens tema: ”Faglighed forandrer liv”. Med afsæt i beslutningspapiret, ”Socialpædagogernes faglighed forandrer liv”, skal kongressen videreudvikle organisationens arbejde med at højne den socialpædagogiske faglighed. Kongressen vil i høj grad tage udgangspunkt i en drøftelse af kredsenes igangværende arbejde med henblik på at skabe erfaringsudveksling og ny inspiration. For at klæde de kongresdelegerede bedst muligt på til denne drøftelse, lægges der op til, at I varmer op hjemmefra med temadrøftelse og lytteøvelser, der vil spore de delegerede ind på kredsens særlige erfaringer, muligheder og behov.
 • Tak for i dag v/Thomas Svendsen

Regnskab 2021 og budget 2023

Generalforsamling 2021

Socialpædagogerne Nordsjælland holdt ordinær generalforsamling

14. oktober 2021 kl. 15.00-20.00 

Kreds Nordsjælland holdt generalforsamling med 49 stemmeberettigede medlemmer, gæster og medarbejdere med en fantastisk god stemning. Der var genvalg til Lene Ek Christensen som kredsformand, Thomas Svendsen som faglig sekretær og kredsbestyrelsen fik både genvalg og nyvalg.

Vi havde en skønt indslag af en medarbejder og en bruger fra Blindecenter Bredegård om æstetisk virksomhed, hvor vi blev taget med på deres tur til Grønland.

Her finder du dokumenter fra og om generalforsamlingen.
Dagsorden   
Beretning
Regnskab og budgetforslag  
Godkendt referat   

Referat af a-kassens generalforsamling tirsdag den 18. august 2020

Der var mødt 10 stemmeberettigede medlemmer op til generalforsamlingen.

Valg af dirigent
Benny Nielsen blev valgt som dirigent.
Dirigenten konstaterede at indkaldelse til generalforsamlingen er udsendt rettidigt.

Beretning
Thomas Svendsen, som er kredsens repræsentant i a-kassens hovedbestyrelse, afgav a-kassens beretning.

Debat
Debatten kom rundt om uddannelsen, mere målrettede stillingsopslag og at arbejdspladserne bør være med til at tale med de studerende om faget på KP.

Indkomne forslag
Der er ingen indkomne forslag.

Valg af delegerede
Lene Ek Christensen og Tue Ærsøe blev valgt som delegerede.
suppleant Thomas Svendsen og 2. suppleant Katrine Rygård.