Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Politisk valgte og ansatte

Hos Socialpædagogerne Nordsjælland er vi i alt 9 medarbejdere og en bestyrelse på 14 medlemmer.

Alle kan kontaktes på kredskontorets mailadresse, som bliver gennemset hver dag. Skriv til Socialpædagogerne Nordsjælland på: nordsjaelland@sl.dk 

Al post som modtages på denne måde har samme officielle status og gyldighed som post sendt via postvæsenet og håndteres på samme måde. 

Socialpædagogerne Nordsjælland, faglig afdeling (organisationsdiagram)

 

Kredsbestyrelse:

Forretningsorden for kredsbestyrelsen i Kreds Nordsjælland    
Varetagelse af hvervet som bestyrelsesmedlem i Kreds Nordsjælland    

Referater af bestyrelsesmøder kan rekvireres ved henvendelse på kredskontoret.

Oversigt over aktiviteter i kredsen under "Socialpædagogerne i fremtiden"

Valgte og ansatte medarbejdere:  

Lene Ek Christensen   

Valgt kredsformand.

 
 Thomas Svendsen   Valgt faglig sekretær.
Thomas varetager bl.a. uddannelses-
og dimittend-
området.
Elin Jensen   Faglig konsulent.
Elin varetager sagsbehandling.
  Mikkel Warming   Politisk konsulent.
Tue Bjerborg   Faglig konsulent.
Tue varetager sagsbehandling.
  Fanny Mogensen    Faglig sagsbehandler
Anne Mette Hulbæk    Administrativ medarbejder bl.a. med
ansvar for medlemstelefonen.
Desuden kredsens systemadministrator
og redaktør af kredsens hjemmeside. 
Anne Jensen   Administrativ medarbejder bl.a. med
ansvar for TR/AMR administration
og regnskab.
Kjeld Sandahl Skov  

Faglig konsulent.
Kjeld varetager sagsbehandling.

 

 

Kredsbestyrelse:

Lene Ek Christensen  Kredsformand 
HB-medlem  
Thomas Svendsen Faglig sekretær 
Kredskasserer
Kate Jensen Frejdal

Katrine Rygård Bofællesskabet Lykke Marie
Kristian Lisemose  Familieplejer
Pia Saltoft Allerød Bo og Støtte
TR   
Nanna Valet Randrup Huset på Clausensvej
Christina Louise Hansen Bofællesskaberne Solskin og Højmose Vænge.
TR.
   Tine Sofia Jensen Rosenfeldthusene
Tue Ærsøe  

Rosenfeldthusene

Lars Andersen

Gribskov kommune Team støtte kontakt.
AMR
HovedMED

Benny Nielsen

Midgården
TR 
HB-medlem   
HovedMED

Ingelil Batenburg Støttecenter Magneten
Ib Flemming Hansen
Teglporten
AMR
HovedMED