Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Din kommune

Her kan du finde de aftaler, der er indgået mellem Socialpædagogerne og kommunerne.

Jf. Socialpædagogernes overenskomster kan og skal der indgås lokale aftaler mellem kredsen og kommunen, og mellem kredsen og de enkelte arbejdspladser.

Overenskomster på det kommunale område. 

Som udgangspunkt ligger kompetencen til at forhandle på den enkelte arbejdsplads hos tillidsrepræsentanten, på arbejdspladser som ikke er TR dækket, er det kredsen som forhandler.  

Når der indgås en forhåndsaftale, betyder det, at der på forhånd er lavet aftale mellem Socialpædagogerne og kommunen om, hvordan nogle af de lokale lønmidler skal udmøntes. 
Der skal f.eks. laves aftale om størrelsen på praktikvejledertillægget, som gives for at have studerende. 
Det fremgår af de enkle aftaler hvem aftalen dækker.  

Derudover kan du se, hvilken kompetence kredsen har tillagt tillidsrepræsentanten i forhold til, at indgå lokale arbejdstidsaftaler.

Forbundets overordnede lønstrategi   

Kreds Nordsjællands bestyrelse har udarbejdet en overordnet lønstrategi.

Det er også her du finder aftaler på det forebyggende og dagbehandlende område

Her kan du få overblik over samtlige kommuner og regioners Hoved MED-udvalg og lokale MED-aftaler

 

Allerød Kommune

Procedureaftale 
- der er ikke indgået procedureaftale, derfor gælder Fællesaftalen for lokal løndannelse i kommunerne

Forhåndsaftale PFF

Forhåndsaftaler for andre grupper 

- der er ikke indgået forhåndsaftaler for andre grupper

TR-vilkår PFF - se forhåndsaftale

TR-vilkår andre grupper forhandles individuelt

 

Frederikssund Kommune

 Procedureaftale 
- der er ikke indgået procedureaftale, derfor gælder Fællesaftalen for lokal løndannelse i kommunerne

Forhåndsaftale
lokal løndannelse

Halsnæs Kommune

Procedureaftale 
- der er ikke indgået procedureaftale, derfor gælder Fællesaftalen for lokal løndannelse i kommunerne

TR-vilkår forhandles individuelt

Ansvarlig for TR-netværk: Benny Nielsen ( kontaktes via kredskontoret på 7248 6600 eller nordsjaelland@sl.dk)

Hørsholm Kommune

Procedureaftale 
- der er ikke indgået procedureaftale, derfor gælder Fællesaftalen for lokal løndannelse i kommunerne

Forhåndsaftale

Forhåndsaftale for ledere

TR-vilkår 

Handicappolitik

Egedal Kommune

Procedureaftale 
- der er ikke indgået procedureaftale, derfor gælder Fællesaftalen for lokal løndannelse i kommunerne

Forhåndsaftale ny løn 

TR-vilkår forhandles individuelt

Handicappolitik

Børn og ungepolitik

Furesø Kommune

Procedureaftale 
- der er ikke indgået procedureaftale, derfor gælder Fællesaftalen for lokal løndannelse i kommunerne 

Forhåndsaftale arbejdsmiljørepræsentanttillæg

Helsingør Kommune

 Procedureaftale 
- der er ikke indgået procedureaftale, derfor gælder Fællesaftalen for lokal løndannelse i kommunerne   

Forhåndsaftale 
- TR-funktion   
funktions- og kvalifikationsløn

Lyngby-Taarbæk Kommune

Procedureaftale 
Lokal løndannelse

Forhåndsaftale

TR-vilkår