Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Din kommune & Regionen

Her kan du finde de aftaler, der er indgået mellem Socialpædagogerne, kommunerne og Region Hovedstaden.

Allerød Kommune

Procedureaftale 
- der er ikke indgået procedureaftale, derfor gælder Fællesaftalen for lokal løndannelse i kommunerne

Forhåndsaftaler for andre grupper 

- der er ikke indgået forhåndsaftaler for andre grupper

TR-vilkår PFF - se forhåndsaftale

TR-vilkår andre grupper forhandles individuelt

MED aftale Allerød Kommune 2018

Frederikssund Kommune

Procedureaftale - der er ikke indgået procedureaftale, derfor gælder Fællesaftalen for lokal løndannelse i kommunerne

Forhåndsaftale lokal løndannelse for Socialpædagogerne & værkstedsassistenter

MED aftale Frederikssund Kommune

TR-vilkår

Halsnæs Kommune

Procedureaftale 
- der er ikke indgået procedureaftale, derfor gælder Fællesaftalen for lokal løndannelse i kommunerne

TR-vilkår forhandles individuelt

Ansvarlig for TR-netværk: Benny Nielsen ( kontaktes via kredskontoret på 7248 6600 eller nordsjaelland@sl.dk)

 

MED-aftale Halsnæs Kommune

Hørsholm Kommune
Fredensborg Kommune
Gribskov Kommune
Hillerød Kommune
Rudersdal Kommune
Region Hovedstaden

Jf. Socialpædagogernes overenskomster kan og skal der indgås lokale aftaler mellem kredsen og region, og mellem kredsen og de enkelte arbejdspladser.

Overenskomster på det regionale område.  

Som udgangspunkt ligger kompetencen til at forhandle på den enkelte arbejdsplads hos tillidsrepræsentanten, på arbejdespladser som ikke er TR-dækket, forhandler kredsen. 

Når der indgås en forhåndsaftale, betyder det, at der på forhånd er lavet aftale mellem organisationen og regionen om, hvordan nogle af de lokale lønmidler skal udmøntes. 
Der skal f.eks. laves aftale om størrelsen på praktikvejledertillægget, der gives for at have studerende.

Derudover kan du se, hvilken kompetence kredsen har tillagt tillidsrepræsentanten i forhold til, at indgå lokale arbejdstidsaftaler.

FTR for Region Hovedstaden, Psykiatri: Claes Reinhardt - claes.reinhardt@regionh.dk

Forbundets overordnede lønstrategi    

Kreds Nordsjællands bestyrelse har udarbejdet en overordnet lønstrategi.  

Region Hovedstaden Den Sociale Virksomhed 

Region Hovedstaden Psykiatri 

Aftalte vilkår for tillidsrepræsentanter i Region Hovedstaden