Menu

Politisk valgte og ansatte

Hos Socialpædagogerne Nordsjælland er vi i alt 8 medarbejdere og en bestyrelse på 13 medlemmer.

Alle kan kontaktes på kredskontorets mailadresse, som bliver gennemset hver dag. Skriv til Socialpædagogerne Nordsjælland på: nordsjaelland@sl.dk 

Al post som modtages på denne måde har samme officielle status og gyldighed som post sendt via postvæsenet og håndteres på samme måde. 

Socialpædagogerne Nordsjælland, faglig afdeling (organisationsdiagram)

 

Kredsbestyrelse:

Forretningsorden for kredsbestyrelsen i Kreds Nordsjælland    
Varetagelse af hvervet som bestyrelsesmedlem i Kreds Nordsjælland    

Referater af bestyrelsesmøder kan rekvireres ved henvendelse på kredskontoret.

Oversigt over aktiviteter i kredsen under "Socialpædagogerne i fremtiden"

Valgte og ansatte medarbejdere:  

Karen Holte 

Valgt kredsformand.
Karen varetager bl.a.
lederområdet samt
kontakten til SL´s
tillidsrepræsentanter.

 
 Thomas Svendsen Valgt faglig sekretær.
Thomas varetager bl.a. uddannelses-
og dimittend-
området.
Inge Holmgaard Larsen  

Faglig konsulent.
Inge varetager sagsbehandling.

Elin Jensen  

Faglig konsulent.
Elin varetager sagsbehandling.

Brita Sørensen

Faglig konsulent.
Brita varetager sagsbehandling.

 
Anne Mette Scheel  

Administrativ medarbejder bl.a. med
ansvar for medlemstelefonen.
Desuden kredsens systemadministrator
og redaktør af kredsens hjemmeside. 

Anne Jensen  

Administrativ medarbejder bl.a. med
ansvar for TR/AMR administration
og regnskab.

Anja Jensen Faglig sagsbehandler bl.a. med ansvar for medlemstelefon, lønspørgsmål.
Nina Jørgensen Projektmedarbejder
"Vi er Socialpædagogerne"

 

Kredsbestyrelse:

Karen Holte  Kredsformand 
HB-medlem  
Thomas Svendsen Faglig sekretær 
Kredskasserer
Kate Jensen Frejdal
Medlem af Internationalt udvalg
Medlem af Fag & Uddannelse
Katrine Rygård Julemærkehjemmet
TR 
Dorthe Lisemose  

Familieplejer

Pia Saltoft Allerød Bo og Støtte
TR   
Lene Ek Christensen  

Bofællesskabet Langkjærgård 
TR
HB-medlem
Medlem af Hoved-MED

Ib Flemming Hansen Socialpsykiatrien, Rudersdal Kommune
AMR
   Tine Sofia Jensen Bofællesskabet Nordmandshusene, Frederikssund Kommune
 Martin Jeppesen  

 

Christina Hoffstetter

Midgården
Medlem af Lokal-MED

Benny Nielsen

Midgården
TR    
Medlem af Hoved-MED

Ingelil Batenburg Støttecenter Magneten
AMR