Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Politisk valgte og ansatte

Hos Socialpædagogerne Nordsjælland er vi i alt 8 medarbejdere og en bestyrelse på 14 medlemmer.

Alle kan kontaktes på kredskontorets mailadresse, som bliver gennemset hver dag. Skriv til Socialpædagogerne Nordsjælland på: nordsjaelland@sl.dk 

Al post som modtages på denne måde har samme officielle status og gyldighed som post sendt via postvæsenet og håndteres på samme måde. 

Socialpædagogerne Nordsjælland, faglig afdeling (organisationsdiagram)

 

Kredsbestyrelse:

Forretningsorden for kredsbestyrelsen i Kreds Nordsjælland    
Varetagelse af hvervet som bestyrelsesmedlem i Kreds Nordsjælland    

Referater af bestyrelsesmøder kan rekvireres ved henvendelse på kredskontoret.

Oversigt over aktiviteter i kredsen under "Socialpædagogerne i fremtiden"

Valgte og ansatte medarbejdere:  

Lene Ek Christensen 

Valgt kredsformand.

 
 Thomas Svendsen Valgt faglig sekretær.
Thomas varetager bl.a. uddannelses-
og dimittend-
området.
Inge Holmgaard Larsen  

Faglig konsulent.
Inge varetager sagsbehandling.

Elin Jensen  

Faglig konsulent.
Elin varetager sagsbehandling.

Brita Sørensen

Faglig konsulent.
Brita varetager sagsbehandling.

 
Anne Mette Scheel  

Administrativ medarbejder bl.a. med
ansvar for medlemstelefonen.
Desuden kredsens systemadministrator
og redaktør af kredsens hjemmeside. 

Anne Jensen  

Administrativ medarbejder bl.a. med
ansvar for TR/AMR administration
og regnskab.

Tue Bjerborg Faglig konsulent.
Tue varetager sagsbehandling.
     

 

Kredsbestyrelse:

Lene Ek Christensen  Kredsformand 
HB-medlem  
Thomas Svendsen Faglig sekretær 
Kredskasserer
Kate Jensen Frejdal
Medlem af Internationalt udvalg
Medlem af Fag & Uddannelse
Katrine Rygård Julemærkehjemmet
TR 
Kirsten Jørgensen  

Familieplejer

Pia Saltoft Allerød Bo og Støtte
TR   
Lars Kongsø  

Blindecenter Bredegård

Christina Louise Hansen Bofællesskaberne Solskin og Højmose Vænge.
TR.
   Tine Sofia Jensen Bofællesskabet Nordmandshusene, Frederikssund Kommune
Tue Ærsøe  

EKBA afdeling Søvænge

Lars Andersen

Gribskov kommune Team støtte kontakt.
AMR

Benny Nielsen

Midgården
TR    
Medlem af Hoved-MED

Ingelil Batenburg Støttecenter Magneten
Susan Stauersbøl Bofællesskabet Egeparken
TR