Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Generalforsamling

Generalforsamling 2020 blev holdt som digital generalforsamling den 25. november 2020.


Generalforsamling 2020

Kredsen holdt digital generalforsamling den 25. november 2020. 
Generalforsamlingen blev i første omgang aflyst, men vi fandt heldigvis en løsning på, at vi ikke kan mødes fysisk i dette efterår.

På generalforsamlingen fik vi virtuelt besøg af Forbundsformand Benny Andersen, som fortalte om hvad forretningsudvalget arbejder politisk med for tiden og deltagerne havde mulighed for at stille spørgsmål og kommentere på det politiske arbejde.

Jon Kjær Nielsen kom og lavede et oplæg, hvor han med humor og indlevelse talte om Arbejdsglæde og sammenhold trods social distance. Et meget aktuelt tema, som også blev vinklet ind i en faglig kontekst.

Til generalforsamlingen berørte vi Socialpædagogernes kongres, som foregik digitalt d. 11. november 2020.

Referat af generalforsamling 2020   

Læs mere om temaerne for OK21   Tidligere generalforsamlinger   

Referat af generalforsamling 2019   

Referat af generalforsamling 2018  

Referat af a-kassens generalforsamling tirsdag den 18. august 2020

Der var mødt 10 stemmeberettigede medlemmer op til generalforsamlingen.

Valg af dirigent
Benny Nielsen blev valgt som dirigent.
Dirigenten konstaterede at indkaldelse til generalforsamlingen er udsendt rettidigt.

Beretning
Thomas Svendsen, som er kredsens repræsentant i a-kassens hovedbestyrelse, afgav a-kassens beretning.

Debat
Debatten kom rundt om uddannelsen, mere målrettede stillingsopslag og at arbejdspladserne bør være med til at tale med de studerende om faget på KP.

Indkomne forslag
Der er ingen indkomne forslag.

Valg af delegerede
Lene Ek Christensen og Tue Ærsøe blev valgt som delegerede.
suppleant Thomas Svendsen og 2. suppleant Katrine Rygård.