Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Generalforsamling

Generalforsamling 2022 bliver holdt den 21. september 2022

Generalforsamling 2021

Socialpædagogerne Nordsjælland holdt ordinær generalforsamling

14. oktober 2021 kl. 15.00-20.00 

Kreds Nordsjælland holdt generalforsamling med 49 stemmeberettigede medlemmer, gæster og medarbejdere med en fantastisk god stemning. Der var genvalg til Lene Ek Christensen som kredsformand, Thomas Svendsen som faglig sekretær og kredsbestyrelsen fik både genvalg og nyvalg.

Vi havde en skønt indslag af en medarbejder og en bruger fra Blindecenter Bredegård om æstetisk virksomhed, hvor vi blev taget med på deres tur til Grønland.

Her finder du dokumenter fra og om generalforsamlingen.
Dagsorden   
Beretning
Regnskab og budgetforslag  
Godkendt referat   

Referat af a-kassens generalforsamling tirsdag den 18. august 2020

Der var mødt 10 stemmeberettigede medlemmer op til generalforsamlingen.

Valg af dirigent
Benny Nielsen blev valgt som dirigent.
Dirigenten konstaterede at indkaldelse til generalforsamlingen er udsendt rettidigt.

Beretning
Thomas Svendsen, som er kredsens repræsentant i a-kassens hovedbestyrelse, afgav a-kassens beretning.

Debat
Debatten kom rundt om uddannelsen, mere målrettede stillingsopslag og at arbejdspladserne bør være med til at tale med de studerende om faget på KP.

Indkomne forslag
Der er ingen indkomne forslag.

Valg af delegerede
Lene Ek Christensen og Tue Ærsøe blev valgt som delegerede.
suppleant Thomas Svendsen og 2. suppleant Katrine Rygård.