Menu

Generalforsamling

Generalforsamling 2019 i Kreds Nordsjælland bliver holdt onsdag d. 9. oktober 2019


Generalforsamling 2019

Kredsen afholder generalforsamling onsdag den 9. oktober 2019 kl. 15-20 (indskrivningen kl. 14.30)
Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, 3400 Hillerød

Indkomne forslag skal være kredskontoret i hænde senest onsdag den 2. oktober 2019. Forslag kan sendes til nordsjaelland@sl.dk

Efter generalforsamlingen inviteres du til middag og ønsker du at deltage i middagen, skal du tilmelde dig senest tirsdag den 1. oktober 2019.

Dagsorden
- Valg af dirigent(er)
- Valg af referent(er)
- Valg af stemmetællere
- Kredsbestyrelsens beretning
- Kredsen regnskab
- Indkomne forslag
- Fremtidigt arbejde
- Kredsens budget
- Fastsættelse af kredsbestyrelsens størrelse og antallet af frikøbte
- Valg efter præsentation af kandidater

På generalforsamlingen i år er der valg til formand, faglig sekretær, bestyrelse, hovedbestyrelse og kritisk revisor.
Ønsker du at opstille til en af poster, kan du få din præsentation med i det skriftlige materiale, hvis kredskontoret har din tekst (max 650 tegn) og billede (portræt) senest den 4. september 2019.
Du kan sende din tekst og billede til nordsjaelland@sl.dk

Referat af generalforsamling 2018