Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Generalforsamling

Generalforsamling 2021 bliver holdt den 14. oktober 2021

Generalforsamling 2021

Socialpædagogerne Nordsjælland holdt ordinær generalforsamling

14. oktober 2021 kl. 15.00-20.00 

Kreds Nordsjælland holdt generalforsamling med 49 stemmeberettigede medlemmer, gæster og medarbejdere med en fantastisk god stemning. Der var genvalg til Lene Ek Christensen som kredsformand, Thomas Svendsen som faglig sekretær og kredsbestyrelsen fik både genvalg og nyvalg.

Vi havde en skønt indslag af en medarbejder og en bruger fra Blindecenter Bredegård om æstetisk virksomhed, hvor vi blev taget med på deres tur til Grønland.

Her finder du dokumenter fra og om generalforsamlingen.
Dagsorden   
Beretning
Regnskab og budgetforslag  

Kandidatliste

Kredsformand

Lene Ek Christensen   
Genopstiller som Kredsformand/Hovedbestyrelse

Jeg ønsker at genopstille til kredsformand og jeg vil fortsat gå nysgerrigt, dedikeret og ydmygt til opgaven.

Jeg har nu været kredsformand i 2 år og det har været nogle rigtig spændende, lærerige og anderledes år. Jeg vil fortsætte det arbejde, der er godt i gang i forhold til at være en fagforening og et lokalt kredskontor, der er relevant og interessant for medlemmerne at være medlem af og tilknyttet.

Jeg vil også fortsætte arbejdet med at sætte fokus på socialpædagogers arbejdsmiljø, løn og arbejdsvilkår. Det vil jeg bl.a. gøre ved dialoger på konkrete arbejdspladsbesøg, i samarbejde med medarbejderne på kredskontoret, sammen med kredsbestyrelsen og ved at søge kontakt og indflydelse på de politiske arenaer jeg har adgang til.  

Jeg føler mig stadig meget motiveret til at arbejde med alle de ambitioner jeg havde, da jeg stillede op til kredsformandsposten og jeg har stor lyst til at fortsætte arbejde, der allerede er gang i, samt til at sætte nye mål for Socialpædagogerne Nordsjælland.

Faglig sekretær

Thomas Svendsen   
Genopstiller som Faglig sekretær

Jeg ønsker at genopstille til posten som fagligsekretær, en post jeg har varetaget siden 2009

Jeg vil fortsat arbejde for en synlig fagforening, hvor det enkelte medlem oplever, at der bliver arbejdet for gode løn- og arbejdsvilkår.

Det er medlemmernes fagforening, og det er medlemmerne, som alle vores aktiviteter drejer sig om. Derfor er det vigtigt at lytte til medlemmerne, for det er dem, vi skal lade os inspirere af, ved at:

-den enkelte socialpædagog bliver endnu bedre til at forklare sit fag og arbejde.

-arbejde hen imod, at ingen socialpædagoger bliver syge af at passe deres arbejde.

-kredsens sunde økonomi fastholdes og at økonomien bruges til at understøtte de mål, kredsbestyrelsen har sat.

Mine arbejdsområder i dag er bl.a. forhandling af lokalaftaler og overenskomster, familieplejeområdet, uddannelsesområdet, arbejdsmiljøområdet og kredsens økonomi. 

Jeg vil fortsat, i samarbejde med kredsbestyrelsen og ansatte på kredskontoret, arbejde hårdt for at opnå de bedst mulige resultater for Socialpædagogerne Nordsjælland.

Kredsbestyrelse

Benny Nielsen  - Genopstiller til Kredsbestyrelsen

Lars Andersen  - Genopstiller til Kredsbestyrelsen

Ingelil Batenburg  - Genopstiller til Kredsbestyrelsen

Kate Jensen - Genopstiller til Kredsbestyrelsen

Pia Saltoft - Genopstiller til Kredsbestyrelsen

Tine Sofia Jensen - Genopstiller til Kredsbestyrelsen

Katrine Rygård - Genopstiller til Kredsbestyrelsen

Christina Louise Hansen - Genopstiller til Kredsbestyrelsen

Tue Ærsøe - Genopstiller til Kredsbestyrelsen

Lone Beier Jensen - Opstiller til Kredsbestyrelsen

Charlotte Lodberg Madsen - Opstiller til Kredsbestyrelsen

Kristian Lisemose - Opstiller til Kredsbestyrelsen

HB-medlemmer

Lene Ek Christensen   
Genopstiller til Hovedbestyrelsen

Benny Nielsen   
Genopstiller til Hovedbestyrelsen

Kasserer

Thomas Svendsen   
Genopstiller som kasserer

Kritisk revisor

Kim Lund
Opstiller som Kritisk revisor

Kim Lund er TR på Chr X alle i Lyngby.

Jeg stiller mig gerne til rådighed til valget af kritisk revisor.

Referat af a-kassens generalforsamling tirsdag den 18. august 2020

Der var mødt 10 stemmeberettigede medlemmer op til generalforsamlingen.

Valg af dirigent
Benny Nielsen blev valgt som dirigent.
Dirigenten konstaterede at indkaldelse til generalforsamlingen er udsendt rettidigt.

Beretning
Thomas Svendsen, som er kredsens repræsentant i a-kassens hovedbestyrelse, afgav a-kassens beretning.

Debat
Debatten kom rundt om uddannelsen, mere målrettede stillingsopslag og at arbejdspladserne bør være med til at tale med de studerende om faget på KP.

Indkomne forslag
Der er ingen indkomne forslag.

Valg af delegerede
Lene Ek Christensen og Tue Ærsøe blev valgt som delegerede.
suppleant Thomas Svendsen og 2. suppleant Katrine Rygård.