Menu

Generalforsamling

Generalforsamling 2018 i Kreds Nordsjælland blev holdt tirsdag d. 11. september 2018


Generalforsamling 2018

Kredsen afholdt generalforsamling tirsdag den 11. september 2018 kl. 15-20 (indskrivningen kl. 14.30)
Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, 3400 Hillerød

Program:
1) Valg af dirigent(er)
2) Valg af referent(er)
3) Valg af stemmetællere
4) Indkomne forslag
5) arbejde med kongrestema “Vi Socialpædagoger”


Referat af generalforsamling 2018