Artboard 1icon_burger icon_checkmark_red icon_checkmark icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Arbejdspladser omfattet af konflikt

Følgende arbejdspladser i Socialpædagogerne Nordsjælland er udtaget til konflikt

Kredskontoret vil være i løbende kontakt med tillidsrepræsentanterne på de konfliktramte arbejdspladser. Er du medlem og ansat på en af de ramte arbejdspladser, vil det derfor være din tillidsrepræsentant, du skal kontakte med spørgsmål til konflikten.

Kommuner  Region Hovedstaden  Staten
Halsnæs
Botilbuddene Halsnæs, Midgården
Botilbuddene Halsnæs, Opgangsfællesskabet Maglehøj
Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion Røde Kors Børnecenter Gribskov
Hillerød
Bocenter for unge og voksne, Følstruphusene
   
Rudersdal
Handicap og psykiatri, Teglporten Socialpædagogisk Center
 

Lockout
Røde Kors Center Sandholm
Røde Kors Center Sjælsmark

Frederikssund
AKUcenter Højagergård