Artboard 1icon_burger icon_checkmark_red icon_checkmark icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Seniorsektion

P.E.N. er BUPL og Socialpædagogerne Nordsjællands sektion for pensionister og efterlønnere.

Sektionens formål er at arrangere kulturelle, sociale og faglige aktiviteter for medlemmerne, og at medvirke til at fastholde de to fagforeningers historie. 

P.E.Ns bestyrelse består af seks medlemmer fra BUPL, tre medlemmer fra Socialpædagogerne og to fagforeningsrepræsentanter.  
Bodil Ferdinand er formand for sektionen. 

P.E.N.s bestyrelse     

Ramme for den lokale organisering af pensionister og efterlønsmodtagere i Socialpædagogerne Nordsjælland  

Du skal være pensionist eller efterlønner og medlem af Socialpædagogerne eller BUPL for at kunne deltage i aktiviteterne.   

TILMELDING  
Ønsker du at deltage i en eller flere ture/arrangementer skal du tilmelde dig på hjemmesiden, e-mail eller telefon.

Tilmelding arrangementer  

Betaling sker ved indbetaling af beløbet på BUPL´s konto i Lån & Spar reg.nr. 0400 kontonr.4021624204
Betaling på netbank: HUSK NAVN og at beløbet er til PEN

Din tilmelding er først godkendt, når P.E.N. har modtaget beløbet.

Tilbagemelding foretages kun ved overtegning.
Ved afbud senest 14 dage før eller ved overtegning returneres beløbet. Se tilmelding/betalingsfrist ved arrangementerne.

Har du spørgsmål – kontakt da venligst en turansvarlig.

Årsmøde 2018

Torsdag den 15. marts 2018 kl. 10.15 - 15.00
FOA - Frederiksværksgade 10,1.  Hillerød

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Beretning for året der gik
3. Økonomi
4. Forslag fra medlemmerne
5. Eventuelt

SL og BUPL går hver til sit og vælger bestyrelse

Klokken 12. 00 spiser vi frokost

Klokken 13.00 kommer Helene Thiesen og Jens Møller

Helene fortæller om de grønlandske børn som i 1950erne blev tvangsforflyttet til Danmark. Helene var et af disse børn og derom har hun skrevet en bog, desuden er der lavet en film om emnet.
Jens synger før og efter foredraget grønlandske sange, så vi kan komme i den rette stemning. 
 

I løbet af dagen bliver der serveret kaffe med lidt til den søde tand og der vil også være noget til den sunde tand.

Tilmelding er ønskelig så vi kan være sikre på, at der er plads, kaffe og smørrebrød til alle.

Er du i tvivl? Ring til Jytte telefon 2613 3797 eller til Bodil telefon 2318 2919