Artboard 1icon_burger icon_checkmark_red icon_checkmark icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Familieplejeudvalg

Familieplejearbejde er vigtigt, spændende – og udfordrende

Familieplejearbejde er vigtigt. Man er betroet den opgave at hjælpe og støtte nogle meget udsatte børn og unge. Arbejdet er spændende og krævende, og det involverer en selv og ens familie på et meget personligt plan.

Man skal med sin familie danne ramme for anbragte børn, der kan have meget svære problemer, og som kræver megen støtte og omsorg i hverdagen. Samtidig skal man samarbejde konstruktivt med børnenes biologiske familie.

Desuden skal man samarbejde med en lang række offentlige myndigheder og institutioner, både i anbringende kommune og i ens egen kommune. Samarbejdet omfatter også, at man selv skal forhandle løn og andre økonomiske forhold. 

 Ramme for den lokale organisering af familieplejerne "Familieplejerne i Socialpædagogerne kreds Nordsjælland"

Familieplejere i a-kasse

Familieplejere kan optages i SL’s A-kasse, når:

 • Der er indgået skriftlig kontrakt
 • Lønnen er indkomstskattepligtig
 • Du er omfattet af lov om ATP, ferieloven, sygedagpengeloven og lov om arbejdsskadeforsikring

Såfremt du har din hovedbeskæftigelse ved andet arbejde, og derved er medlem af en anden faglig organisation og akasse, kan du blive medlem af SL som familieplejer/bierhverv, se under kontingenttyper.

Udvalgets arbejde

Det kan SL gøre for familieplejerne

 • Familieplejeudvalget i Socialpædagogerne Nordsjælland arbejder for at forbedre familieplejernes forhold - med det langsigtede mål at opnå overenskomst med pension for familieplejere
 • vi giver råd og vejledning i forbindelse med anbringelse i familiepleje
 • bistår ved forhandlinger om kontraktindgåelse, og vejleder om, hvilke forhold man bør få med i kontrakten
 • hjælper ved sager om arbejdssskader
 • afholder medlemsmøder, forhandlerkurser, den årlige familieplejedag i begyndelsen af september
 • Familieplejeudvalget arbejder for forbedringer i familieplejernes arbejdsbetingelser.

Vi ønsker:

 • obligatoriske intro-kurser til nye familieplejere
 • kurser betalt af arbejdsgiveren
 • sikkerhed for aflastning, når det er nødvendigt
 • supervision
 • arbejdsmiljølovens beskyttelsesregler tillempet familieplejeområdet
Kontaktpersoner i udvalget

Kontaktperson i Socialpædagogerne Nordsjælland er:

Inge Holmgaard Larsen
Telefon: 7248 6600
email: nordsjaelland@sl.dk