Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Din Region

Her kan du finde de aftaler, der er indgået mellem Socialpædagogerne og Region Hovedstaden.

Jf. Socialpædagogernes overenskomster kan og skal der indgås lokale aftaler mellem kredsen og region, og mellem kredsen og de enkelte arbejdspladser.

Overenskomster på det regionale område.  

Som udgangspunkt ligger kompetencen til at forhandle på den enkelte arbejdsplads hos tillidsrepræsentanten, på arbejdespladser som ikke er TR-dækket, forhandler kredsen. 

Når der indgås en forhåndsaftale, betyder det, at der på forhånd er lavet aftale mellem organisationen og regionen om, hvordan nogle af de lokale lønmidler skal udmøntes. 
Der skal f.eks. laves aftale om størrelsen på praktikvejledertillægget, der gives for at have studerende.

Derudover kan du se, hvilken kompetence kredsen har tillagt tillidsrepræsentanten i forhold til, at indgå lokale arbejdstidsaftaler.

FTR for Region Hovedstaden, Psykiatri: Claes Reinhardt - claes.reinhardt@regionh.dk

Forbundets overordnede lønstrategi    

Kreds Nordsjællands bestyrelse har udarbejdet en overordnet lønstrategi.  

Her kan du få overblik over samtlige kommuner og regioners Hoved MED-udvalg og lokale MED-aftaler

Region Hovedstaden Den Sociale Virksomhed 

Region Hovedstaden Psykiatri